en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2018.10.21
HUF 0.0036
GBP 1.311
CHF 1.0067
RUB 0.0152
HKD 0.1276
JPY 0.0089
CNY 0.1443
CAD 0.7709
AUD 0.7122
BRL 0.2676
EUR 1.153

Vintage şirket

Vintage şirket, birkaç yıl önce (2, 3, 4 ya da daha fazla) kurulan ancak tescil altına alınmasından bu yana herhangi bir iktisadi faaliyet içinde olmayan şirket demektir. Şaraplar gibi bu şirketler de olgunlaşmaya bırakılan şirketlerdir. Belli bir gelişme aşamasında faaliyete başlayacak olan şirketlerdir.

Bir Vintage şirketi ne zaman satın almak doğru olur?

Bir offshore vintage şirketin satın alınması için pek çok neden sıralanabilir. Bunlar arasında mesela prestijle ilgili nedenler olabilir. Mesela offshore şirket kurmak isteyip bu alanda faaliyete başlamak isteyen bir girişimci prestij nedenlerden ötürü yeni kurulan bir şirketle değil, birkaç yıldır zaten var olan bir şirketle başlamak isteyebilir. Ancak tescille ilgili bazı resmi nedenlerle var olan bir şirketin gerekli olabileceği durumlar da olabilir. Mesela bazı ihalelerde yeni kurulan şirketler yer alamaz. Koşul olarak, mesela en az üç yıl önce kuruluş şirket katılabilir gibi bir koşul olabilir. Yukarıda sıralanan nedenlerin de ötesinde vintage şirketin yeni kurulan offshore şirketlere göre gerçekten avantajları bulunmaktadır. Çünkü hemen anında çalışmaya başlayabilir, sözleşmeler imzalayıp taahhütler altına girebilir.

Vintage şirket neden daha pahallıdır?

Bir vintage şirketin fiyatı birden fazla etmenden oluşur Ve genellikle de yeni kurulan bir şirkete göre daha pahaldır. Bir defa, yeni bir şirket kurmak için zaten ödenmesi gereken bedelin ödenmesi durumu vardır. Ayrıca vintage şirketin geri de kalan yıllar içinde ödediği yıllık harçlar, ajanslara ödenen ücretler, büro için ödenen ücretlerin de ödenmesi gerekmektedir. Yani yatırımcının o tarihe kadar yaptığı giderlerinin karşılanması gerekir ki yatırımcı şirketini satsın. Ama bu tür şirketlerde yıllık olgunlaştırma bedeli de hesaplanır. Bu tutar genellikle yıl için sabit bir bedeldir. 

 

This section of our site is password protected.

Please contact our offices to access the content. Thank you!

Top