en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2019.03.24
HUF 0.0036
GBP 1.3277
CHF 1.0004
RUB 0.0155
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.149
CAD 0.7542
AUD 0.7105
BRL 0.2649
EUR 1.1358

Offshore sirket kurulmasi

SEYHCHELLE ADALARI - IBC

Tescil olma şekli: 
Kuruluş belgesini kurucunun imzalaması gerekmektedir. Kurucu vekâletnamesi olan yerel bir şahıstır.
Şirket türü: 
Limited Şirket
Şirketin statüsü: 
International Business Company (I.B.C.).
Bu konuda yasal hükümleri belirleyen şirket yasası: 

International Business Company Act, (Uluslararası Şirketler Sözleşmesi), 1994

Şirket adının sonu nasıl olabilir: 
Limited, Ltd., Corp., Corporation, Incorporated, Inc., S.A
Şirket adında kullanılmaması gereken kelimeler: 
Bank, Imperial, Royal, Insurance, Chamber of Commerce, Municipal, Trust.   gibi deyimler kullanılamaz. 
Tescil işlemleri için gerekli süre: 
2-3  hafta
Müdürlerin sayısı:
En az 1 ve herhangi bir ulustan olabilir
Ortakların sayısı:  

En az 1.

Asgari sermaye miktarı: 

bir kural yok.

Defter tutulması ya da muhasebe bildirim zorunluluğu: 

Bu konuda bir yükümlülük yok, ancak havale kayıtlarının tutulması zorunlu

Hisse senedi tipi: 
Nama yazılı hisseler.
Yıllık vergi veya harçlar:
En az 100 USD (eğer sermaye 100 000 USD aşmıyorsa) 
Halka açık şirketle ilgili bilgi: 
Tescilin yapıldığı bir büro, sekreter
Şirketin gelirlerinden yararlanan şahıs: 
Belirtmek gerekmiyor.
Tescil yapılan büro: 
Yerel bir büro yasal yükümlülük.
Tescili yapan yerel sekreter/eleman:

bir sekreter yasal yükümlülük.

İkili vergilendirmenin engellenmesine yönelik anlaşma:  

SEYHCHELLE Adalarında kayıtlı ICP şirketler ikili vergilendirmenin engellenmesi hususundaki anlaşmalar kapsamına girmemektedir..

 

ZORUNLU GİDERLER (tescil işlemleri öncesinde yapılması gereken ödemeler)

KURULUŞ GİDERLERİ
Tescil bedeli
100 USD
Noter işlemleri gideri
100 USD
Uluslararası tescil (Apostil) 
110 USD
Hukuksal giderler, yazılım bedeli
100 USD
Hisselerin, zabıtların ve kuralların yazılımı
80 USD
Mühürler
50 USD
Hızlı Posta ücretleri
50 USD
Toplam
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
YILLIK GİDERLER 
Tescili yapan büro, tescili yapan eleman
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Yıllık vergi ya da harç
100 USD
Toplam
1080 USD
Toplam yekun

1670 USD


*Birinci yıl için geçerli olan yıllık giderler şirket tescil edilirken ödenmek durumundadır
Bunu takip eden ikinci yıldan itibaren yıllık 1080 USD ödenmesi gerekmektedir.Eğer yıllık tutar ödenmeyecek olursa bu durumda şirket, şirket tescil kayıtlarından silinir

1670 USD şu giderleri karşılamaktadır:  şirketin kurulması, yerel makamlara şirketin tescili ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutar, kayıt işlemleriyle ilgili diğer giderler, yerel büro ve elemanın bir yıllık ücreti, belgelerin LAVECO şirketine ulaştırılmasının giderleri, bir deri dosya içindeki belgeler Kayıt tescil belgesi, Temel kuruluş sözleşmesi ve Tüzük, ilk müdürlerin atanma belgesi, yukarıda sıralanan üç belgenin birleştirilmiş hali, ve bunun noter ve uluslar arası tasdik (apostil) belgesi, ortaklar toplantısı zabıtları, hisseler, müdür(ler), ortak(lar) kayıtları  2 adet şirket mührü (ıslak ve kuru), Bu yukarıdakilerin dışında başkaca bir gizli gider bulunmamaktadır.

 

İSTEĞE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN GİDERLER

Görünürdeki müdür ( gerçek şahıs)
890 USD
Görünürdeki şirket sahibi
0 USD

Certificate of Incumbency (eğer LAVECO kaydı yapan ajans ise

130 USD 

Certificate of Incumbency (eğer LAVECO kaydı yapan ajans değil ise

330 USD
Vekâletname Noter tasdikli
390 USD
Noter tasdikli veya apostil
160 USD
Certificate of Good Standing
330 USD

Eğer bir şirketin çalışanları arasında vekâletname verilenlerin, hisse sahiplerinin, ya da mülk sahiplerinin sayısı 5 kişinin üzerindeyse bundan sonraki her şahıs için artı 100 USD hesap edilir.

Yıllık verilerin hazırlanması ve işlenmesi ücreti

 Belgelerin korunması bedeli:   195 USD
 Verilerin işlenmesi bedeli
I. grup (“dormant” şirket (0 havale)  100 USD (25 USD / quarter year)
II. grup (küçük şirket) (1-25 havale yılda  200 USD (50 USD / quarter year)
III. grup: (orta ölçek) şirket (yılda 26-75 havale)
 400 USD (100 USD / quarter year)
IV. grup: (büyük ölçek) şirket (yılda 76-150 havale)  600 USD (150 USD / quarter year)

 

Ayrıca LAVECO LTD Seychelle Adalarında  kurulan ve hazır vaziyetteki şirketleri de arza sunar. Bu şirketler yeni kurulan şirketlerle aynı fiyata satılmaktadır. Hâlihazırda kurulmuş bulunan şirketlerin satın alınması halinde 2-3 günlük bir sürede işlemler tamamlanır. Bu konudaki ayrıntılar ve de hâlihazırdaki şirketlerin listesi için büromuza başvurabilirsiniz.

HAZIR ŞİRKET ÖNERİSİ

Şirket tescil kaydının yapıldığı yıl giderlerini de içermek kaydıyla kuruluş bedeli

Seychelle adalarındaki   hazır şirketin görünürdeki müdürüyle, ve resmi onaylı vekaletnameyle

İkinci yıldan itibaren ödenmesi gereken yıllık giderler.

Yıllık vergi ve harç Kayıt yapan büro, yerel eleman ve şirketin görünürdeki müdürüyle, ve resmi onaylı vekaletnameyi de içerir


Related news:
Top