en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2019.03.24
HUF 0.0036
GBP 1.3277
CHF 1.0004
RUB 0.0155
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.149
CAD 0.7542
AUD 0.7105
BRL 0.2649
EUR 1.1358
Offshore sirket kurulmasi

MARSHALL ADALARI

Tescil olma şekli:
Kuruluş belgesini ve şirket tüzüğünü kurucunun imzalaması gerekmektedir. Kurucu gerekli vekâletnameye sahip yerel şahıstır
Şirket türü:
Limited şirket.
Şirketin statüsü:
Exempt
Bu konuda yasal hükümleri belirleyen şirket yasası:

Marshall Islands Associations Law of 1990

Şirket adının sonu nasıl olabilir: 

Incorporated, Inc., Company, Limited, Ltd

Şirket adında kullanılmaması gereken kelimeler: 

Bank, Imperial, Insurance, Trust, Trustee, Chamber of Commerce, Royal gibi deyimler kullanılamaz. 

Tescil işlemleri için gerekli süre:
2-3  hafta
Müdürlerin sayısı: 
En az 1 ve herhangi bir ulustan olabilir
Ortakların sayısı:  
En az 1.
Asgari sermaye miktarı: 

bir kural yok.

Defter tutulması ya da muhasebe bildirim zorunluluğu:
Yasal bir yükümlülük değil
Hisse senedi tipi:
Nama veya hamiline yazılı hisseler
Yıllık vergi veya harçlar:  
yok 
Halka açık şirketle ilgili bilgi: 
Tescilin yapıldığı bir büro, sekreter
Şirketin gelirlerinden yararlanan şahıs: 

Belirtmek gerekmiyor.

Tescil yapılan büro: 
Yerel bir büro yasal yükümlülük
Tescili yapan yerel sekreter/eleman: 
bir sekreter yasal yükümlülük.
İkili vergilendirmenin engellenmesine yönelik anlaşma:  
ikili vergilendirmenin engellenmesi hususunda anlaşmalar exempt şirketleri kapsamamaktadır.

 

ZORUNLU GİDERLER (tescil işlemleri öncesinde yapılması gereken ödemeler)

KURULUŞ GİDERLERİ
Tescil bedeli
390 USD
Noter işlemleri gideri
160 USD
Uluslararası tescil (Apostil) 
160 USD
Yıllık vergi ve harçlar
115 USD
Hisselerin, zabıtların, ve kuralların yazılımı
70 USD
mühürler
50 USD
Hızlı Posta ücretleri
50 USD
Toplam
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
YILLIK GİDERLER*
Tescili yapan büro, tescili yapan eleman
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Yıllık vergi ya da harç
No annual tax or duties
Due diligence checking fee:  100 USD
Annual accounting records:  100 USD
Toplam
1095 USD
Toplam yekun
2090 USD


Birinci yıl için geçerli olan yıllık giderler şirket tescil edilirken ödenmek durumundadır
Bunu takip eden 2. yıldan itibaren yıllık 1095 USD ödenmesi gerekmektedir.Eğer yıllık tutar ödenmeyecek olursa bu durumda şirket, şirket tescil kayıtlarından silinir.


2090 USD şu giderleri karşılamaktadır:  şirketin kurulması, yerel makamlara şirketin tescili ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutar, kayıt işlemleriyle ilgili diğer giderler, resmi onay apostil ücreti, mühürlenerek resmileştirilmiş Temel Kuruluş belgesi ve Tüzük, noter tarafından tasdik edilmiş ilk müdür atanması, hissedarlar, lüks deri dosya,  2 adet şirket mührü, belgelerin Budapeşte’ye nakli, yerel büro ve temsilcinin ilk yıllık ücreti,. Bu yukarıdakilerin dışında başkaca bir gizli gider bulunmamaktadır.

 

İSTEĞE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN GİDERLER

Görünürdeki müdür (şahıs)
890 USD
Görünürdeki şirket sahibi
290 USD
Certificate of Incumbency
330 USD
Vekâletnameö Noter tasdikli
390 USD
Noter tasdikli veya apostil
160 USD
Certificate of Good Standing: 330 USD

Eğer bir şirketin çalışanları arasında vekâletname verilenlerin, hisse sahiplerinin, ya da mülk sahiplerinin sayısı 5 kişinin üzerindeyse bundan sonraki her şahıs için artı 100 USD hesap edilir.

 

Ayrıca LAVECO LTD Marshall Adalarında  kurulan ve hazır vaziyetteki şirketleri de arza sunar. Bu şirketler yeni kurulan şirketlerle aynı fiyata satılmaktadır. Hâlihazırda kurulmuş bulunan şirketlerin satın alınması halinde 2-3 günlük bir sürede işlemler tamamlanır. Bu konudaki ayrıntılar ve de hâlihazırdaki şirketlerin listesi için büromuza başvurabilirsiniz.

HAZIR ŞİRKET ÖNERİSİ

Şirket tescil kaydının yapıldığı yıl ederlerini de içermek kaydıyla tescil bedeli

Marshall adalarında  hazır şirketin görünürdeki müdürüyle, ve resmi onaylı vekaletnameyle

İkinci yıldan itibaren ödenmesi gereken yıllık giderler.

Kayıt yapan büro, yerel eleman ve şirketin görünürdeki müdürüyle ve resmi onaylı vekaletnameyi de içerir

 

Marshall adalarında şirketlerin kayıt tescil işlemlerinde hızlandırılmış işlem imkanı da vardır.  Bu işlemin bedeli artı 500 USD’dır ve 72 saat içinde işlem tamamlanır.

Top