en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2019.03.24
HUF 0.0036
GBP 1.3277
CHF 1.0004
RUB 0.0155
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.149
CAD 0.7542
AUD 0.7105
BRL 0.2649
EUR 1.1358

Offshore sirket kurulmasi
Malta


Tescil olma şekli:  Kuruluş belgesini ve şirket tüzüğünü kurucunun imzalaması gerekmektedir. Hisse sahipleri 1 ancak genellikle 2
Şirket türü:  Limited şirket.
Şirketin statüsü:
Vergi yükümlüsü şirket
Bu konuda yasal hükümleri belirleyen şirket yasası:  The Company Act of 1995
Şirket adının sonu nasıl olabilir:

Limited, Ltd

Şirket adında kullanılmaması gereken kelimeler: 

A Bank, Insurance, Global, National, Imperial, European, Cooperative, World-wide, Investment, Financial, Trust   gibi deyimler kullanılamaz. 

Tescil işlemleri için gerekli süre:  3-4  hafta
Müdürlerin sayısı:  En az 1 ve herhangi bir ulustan olabilir
Ortakların sayısı:   En az 1.
Asgari sermaye miktarı:  bir kural yok. Genellikle 1200 Euro ve % 20’si ödenmeli
Defter tutulması ya da muhasebe bildirim zorunluluğu: 

Denetlenmiş yıllık muhasebe raporu

Hisse senedi tipi:  Nama yazılı hisseler. 
Yıllık vergi veya harçlar:   % 35 gelir vergisi, gelire göre artan vergi 0/5/10% ve de 1**-1400 EUR bu durum elbette şirket o yıl aktifse uygulanır 
Halka açık şirketle ilgili bilgi:  Tescilin yapıldığı bir büro, sekreter, ortaklar
Şirketin gelirlerinden yararlanan şahıs: Belirtmek gerekmiyor.
Tescil yapılan büro: 

Yerel bir büro yasal yükümlülük.

Tescili yapan yerel sekreter/eleman: 

bir sekreter yasal yükümlülük.

İkili vergilendirmenin engellenmesine yönelik anlaşma: 

Malta pek çok ülkeyle bu tür sözleşme imzalamıştır.

 

ZORUNLU GİDERLER (tescil işlemleri öncesinde yapılması gereken ödemeler)

KURULUŞ GİDERLERİ
Tescil bedeli
270 EUR

Noter işlemleri gideri

90 EUR

Uluslararası tescil (Apostil) 

90 EUR
Hukuksal giderler
100 EUR

Hisselerin, zabıtların, ve kuralların yazılımı

50 EUR

Zorunlu vergi dairesi bildirimi

100 EUR
mühürler
45 EUR
Hızlı Posta ücretleri
45 EUR
Toplam
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
YILLIK GİDERLER*
Tescili yapan büro
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
sekreter
590 EUR
Yıllık vergi ve harçlar
0/5/15/35% 

Net gelirin % 0/5/15/35’i   + 100 EUR eğer o yıl şirket aktifse

Due diligence checking fee:  100 USD
Annual accounting records:  100 USD
Toplam
1485 EUR
Toplam yekun
3390 EUR


Birinci yıl için geçerli olan yıllık giderler şirket tescil edilirken ödenmek durumundadır
Bunu takip eden 2. yıldan itibaren yıllık 1485 EUR ödenmesi gerekmektedir.
Eğer yıllık tutar ödenmeyecek olursa bu durumda şirket, şirket tescil kayıtlarından silinir.

 

3390 EUR  şu giderleri karşılamaktadır:  şirketin kurulması, yerel makamlara şirketin tescili ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutar, kayıt yapılan büro ve sekreterin yıllık ücreti, belgelerin LAVECO şirketine getirtilmesinin ücreti, , lüks deri dosya şu belgelerle: İngilizce hazırlanmış ve de uluslar arası onaylanmış (apostil) tescil belgesi, İngilizce kuruluş belgesi ve tüzük, uluslar arası onayla (apostil),  ilk müdürlerin ve sekreterin secimi ve bunun tasdiki, uluslar arası apostil ile, kaydı yapılan büroyla ilgili uluslar arası tasdikli onay (apostil), ortaklar toplantısı zabıtları, hisseler, müdürlerin ve hissedarların listesi, 2 adet şirket mührü (kuru ve ıslak), Bu yukarıdakilerin dışında başkaca bir gizli gider bulunmamaktadır.

 

İSTEĞE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN GİDERLER

Görünürdeki müdür (gerçek şahıs)
1190 EUR
Görünürdeki şirket sahibi
990 EUR
Muhasebe tutulması
YAPILAN İŞLEMLERE BAĞLI

Özel Vekâletname Noter tasdikli

Gerçek şahsa
290 EUR
Noter tasdikli veya apostil
190 EUR
Certificate of Good Standing
290 EUR
Certificate of tax resıdance
375 EUR

Eğer bir şirketin çalışanları arasında vekâletname verilenlerin, hisse sahiplerinin, ya da mülk sahiplerinin sayısı 5 kişinin üzerindeyse bundan sonraki her şahıs için artı 100 USD hesap edilir.

All the above fees are subject to 19% VAT
Related news:
Top