en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2019.01.17
HUF 0.0036
GBP 1.2748
CHF 1.0185
RUB 0.0149
HKD 0.1276
JPY 0.0092
CNY 0.1459
CAD 0.7522
AUD 0.7131
BRL 0.2685
EUR 1.144

Offshore sirket kurulmasi

Kıbrıs

 
Tescil olma şekli: 

Kuruluş belgesini ve şirket tüzüğünü hisse sahiplerinin imzalaması gerekmektedir. En az bir ortak gereklidir.

Şirket türü: 
Limited şirket.
Şirketin statüsü: 
Vergi yükümlülüğü taşıyan şirket
Bu konuda yasal hükümleri belirleyen şirket yasası:
International Trust Law of Cyprus (Kıbrıs Uluslararası Şirketler Yasası) 
Şirket adının sonu nasıl olabilir: 
Limited, Ltd.
Şirket adında kullanılmaması gereken kelimeler: 
Bank, Insurance, Global, National, Imperial, European, Cooperative, World-wide, Investment,  Financial, Trust 
Tescil işlemleri için gerekli süre: 
6-8 hafta.
Müdürlerin sayısı: 
en az 1 ve herhangi bir milletten olabilir.
Ortakların sayısı:  
En az 1.
Asgari sermaye miktarı:

Asgari sermaye sınırlaması yok. Genelde sermaye 1000 Euro, ancak bunun da ödenmesi zorunluluğu yoktur.

Defter tutulması ya da muhasebe bildirim zorunluluğu: 

Denetlenmiş muhasebenin yıllık bazda hazırlanması gerekmektedir.

Hisse senedi tipi: 

nama yazılı hisseler. 

Yıllık veri veya harçlar: 

Yüzde 10 gelir vergisi ve  350 USD (eğer söz konusu mali yıl içinde bir aktivite göstermişse) 

Halka açık şirketle ilgili bilgi: 

Tescilin yapıldığı bir büro, müdürler, sekreterler ve ortaklar.

Şirketin gelirlerinden yararlanan şahıs: 
Belirtmek gerekmiyor.
Tescil yapılan büro: 

Yerel bir büro vasıtasıyla tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi yasal yükümlülük.

Tescili yapan yerel sekreter/eleman: 
bir sekreter yasal yükümlülük.
İkili vergilendirmenin engellenmesine yönelik anlaşma: 
Kıbrıs pek çok ülkeyle İkili Vergilendirmenin engellenmesi amacıyla bir anlaşma yapmış durumdadır.

 

Related news:
Top