en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2018.11.19
HUF 0.0035
GBP 1.2793
CHF 0.9947
RUB 0.015
HKD 0.1277
JPY 0.0088
CNY 0.1441
CAD 0.7562
AUD 0.7264
BRL 0.2643
EUR 1.1305

Speciális ajánlatOffshore sirket kurulmasi

Kıbrıs

SPECIAL OFFER: Cyprus
Tescil olma şekli: 

Kuruluş belgesini ve şirket tüzüğünü hisse sahiplerinin imzalaması gerekmektedir. En az bir ortak gereklidir.

Şirket türü: 
Limited şirket.
Şirketin statüsü: 
Vergi yükümlülüğü taşıyan şirket
Bu konuda yasal hükümleri belirleyen şirket yasası:
International Trust Law of Cyprus (Kıbrıs Uluslararası Şirketler Yasası) 
Şirket adının sonu nasıl olabilir: 
Limited, Ltd.
Şirket adında kullanılmaması gereken kelimeler: 
Bank, Insurance, Global, National, Imperial, European, Cooperative, World-wide, Investment,  Financial, Trust 
Tescil işlemleri için gerekli süre: 
6-8 hafta.
Müdürlerin sayısı: 
en az 1 ve herhangi bir milletten olabilir.
Ortakların sayısı:  
En az 1.
Asgari sermaye miktarı:

Asgari sermaye sınırlaması yok. Genelde sermaye 1000 Euro, ancak bunun da ödenmesi zorunluluğu yoktur.

Defter tutulması ya da muhasebe bildirim zorunluluğu: 

Denetlenmiş muhasebenin yıllık bazda hazırlanması gerekmektedir.

Hisse senedi tipi: 

nama yazılı hisseler. 

Yıllık veri veya harçlar: 

Yüzde 10 gelir vergisi ve  350 USD (eğer söz konusu mali yıl içinde bir aktivite göstermişse) 

Halka açık şirketle ilgili bilgi: 

Tescilin yapıldığı bir büro, müdürler, sekreterler ve ortaklar.

Şirketin gelirlerinden yararlanan şahıs: 
Belirtmek gerekmiyor.
Tescil yapılan büro: 

Yerel bir büro vasıtasıyla tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi yasal yükümlülük.

Tescili yapan yerel sekreter/eleman: 
bir sekreter yasal yükümlülük.
İkili vergilendirmenin engellenmesine yönelik anlaşma: 
Kıbrıs pek çok ülkeyle İkili Vergilendirmenin engellenmesi amacıyla bir anlaşma yapmış durumdadır.

 

ZORUNLU GİDERLER (tescil işlemleri öncesinde yapılması gereken ödemeler)

KURULUŞ GİDERLERİ
Tescil bedeli
270 EUR
Noter işlemleri gideri
90 EUR
Uluslararası tescil (Apostil) 
90 EUR
Hukuksal giderler, yazılım bedeli
70 EUR
Hisselerin, zabıtların, ve kuralların yazılımı
80 EUR
Zorunlu vergi dairesi bildirimi
100 EUR
mühürler
45 EUR
Hızlı Posta ücretleri
45 EUR
Toplam
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
YILLIK GİDERLER*
Tescili yapan büro, tescili yapan eleman
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Yıllık vergi ya da harç
390 EUR
Yıllık vergi ve harçlar
Net gelirin 12,5% of net profit and 350 EUR 
eğer söz konusu yıl içinde bir aktivitesi olmuşsa bu durumda 350 EUR 
Due diligence checking fee:  100 USD
Annual accounting records:  100 USD
Toplam
880 EUR
Toplam yekun
1670 EUR

 

*Birinci yıl için geçerli olan yıllık giderler şirket tescil edilirken ödenmek durumundadır

Bunu takip eden 2. yıldan itibaren yıllık 880 EUR ödenmesi gerekmektedir. Eğer yıllık tutar ödenmeyecek oılursa bu durujmda lirket, şirket tescil kayıtlarından silinir.

1670 EUR şu giderleri karşılamaktadır:  şirketin kurulması, yerel makamlara şirketin tescili ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutar, kayıt işlemleriyle ilgili diğer giderler, yerel temsili sağlayan büronun ve elemanın takvim yıllık ücreti, birinci yılın vergisi, belgelerin LAVECO şirketler grubuna gönderilmesinin ücreti, lüks elişi olarak hazırlanan deri dosya ki bu dosya şu belgeleri içermektedir: Yunanca tescil belgesi ve tescil belgesinin İngilizce çeviris, uluslar arası (apostil) onaylanmış şekilde, Yunanca Temel Kuruluş Belgesi, Şirket Tüzüğü, ve bu temel kuruluş belgesi ve şirket tüzüğünün İngilizce tercümesi şekilde ve de uluslar arası onaylanmış hali (apostil),  ilk müdürün atanması belgesi, ilk müdürlerin ve sekreterin yetki belgesi ve bunların  uluslararası tasdik edilmiş (apostil) belgesi, müdür(ler)ün ve hisse sahiplerinin uluslar arası (apostil) onaylanmış şekilde,  kayıt yapılan büro ve onun uluslar arası (apostil) tasdik edilmiş belgesi, oturumların zabıtları, hisseler, müdürlerin ve ortakların isim kayıt listesi, ve 2 adet şirket mührü (kuru ye ıslak olmak üzere). Bu yukarıdakilerin dışında başkaca bir gizli gider bulunmamaktadır.

 

İSTEĞE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN GİDERLER

Görünürdeki müdür (gerçek şahıs)
980 EUR
Görünürdeki müdür (tüzel kişilik)
980 EUR
Görünürdeki şirket sahibi
210 EUR
Muhasebe gideri
İşlemlere bağlı olarak
Vekâletnamenin hazırlanması ve noter tasdiki (şahıs)
290 EUR
Vekâletnamenin hazırlanması ve noter tasdiki (şahıs)
390 EUR
Noter tasdiki veya apostil
90 EUR
Certificate of Good Standing
90 EUR
Certificate of Tax Residence with Apostill
275 EUR

Eğer bir şirketin çalışanları arasında vekâletname verilenlerin, hisse sahiplerinin, ya da mülk sahiplerinin sayısı 5 kişinin üzerindeyse bundan sonraki her şahıs için artı 100 USD hesap edilir.

 

HAZIR ŞİRKET ÖNERİSİ

Şirket tescil kaydının yapıldığı yıl ederlerini de içermek kaydıyla tescil bedeli

Kıbrıs’daki hazır şirketin görünürdeki müdürüyle, sahibiyle ve banka hesabı açılması masraflarını de içerir

İkinci yıldan itibaren ödenmesi gereken yıllık giderler.

Kayıt yapan büro, yerel eleman ve yıllık harçları şirketin görünürdeki müdürüyle, sahibiyle ve resmi onaylı vekâletnameyi de içerir

All the above fees are subject to 19% VAT 
Related news:
Top