en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2019.03.24
HUF 0.0036
GBP 1.3277
CHF 1.0004
RUB 0.0155
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.149
CAD 0.7542
AUD 0.7105
BRL 0.2649
EUR 1.1358
Offshore sirket kurulmasi
İNGİLİZ VİRGİN ADALARI
Tescil olma şekli: 

Kuruluş belgesini ve şirket tüzüğünü bu konuda yetki sahibi olan kurucu şahsın imzalaması gerekmektedir. Kurucu gerekli vekâletnameye sahip yerel elemandır.

Şirket türü: 
Limited şirket.
Şirketin statüsü:
İnternational Bussiness Company (I.B.C.)
Bu konuda yasal hükümleri belirleyen şirket yasası:

The International Business Companies Ordinance  (Uluslar arası İş Düzenlemesi), 1984

Şirket adının sonu nasıl olabilir:

Limited, Ltd., Corporation, Corp., Incorporated, Inc. Ya da S. A.

Şirket adında kullanılmaması gereken kelimeler: 

Bank, Insurance, Trust, Trustee, Chamber of Commerce, Municipal, Royal, British

Tescil işlemleri için gerekli süre: 

4-5 hafta.

Müdürlerin sayısı: 
en az 1 ve herhangi bir milletten olabilir.
Ortakların sayısı:  
En az 1.
Asgari sermaye miktarı: 
Asgari sermaye sınırlaması yok.
Defter tutulması ya da muhasebe bildirim zorunluluğu: 
Böyle bir yükümlülük yok. Ancak havalelerin tutulması ve bunların kayıtlara alınması zorunludur.
Hisse senedi tipi: 
Nama yazılı hisseler. 
Yıllık veri veya harçlar:

En az 350 USD (eğer şirketi ana sermayesi 50.000 USD’ı aşmazsa) 

Halka açık şirketle ilgili bilgi:

Kuruluş belgesi ve kuruluş tüzüğü ve Tescili yapan büronun ve elemanın adı.

Şirketin gelirlerinden yararlanan şahıs:
Belirtmek gerekmiyor
Tescil yapılan büro: 

Yerel bir büro vasıtasıyla tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi yasal yükümlülük.

Tescili yapan yerel sekreter/eleman: 

Yerel bir sekreter veya eleman vasıtasıyla tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi yasal yükümlülük.

İkili vergilendirmenin engellenmesine yönelik anlaşma: 

İngiliz Virgin adaları Japonya’yla ve İsviçre’yle İkili Vergilendirmenin engellenmesi amacıyla bir anlaşma yapmış durumdadır.

 

ZORUNLU GİDERLER (tescil işlemleri öncesinde yapılması gereken ödemeler)

KURULUŞ GİDERLERİ
Tescil bedeli
380 USD
Noter işlemleri gideri
160 USD
Uluslararası tescil (Apostil) 
160 USD
Hukuksal giderler, yazılım bedeli
110 USD
Hisselerin, zabıtların, ve kuralların yazılımı
70 USD
mühürler
50 USD
Hızlı Posta ücretleri
50 USD
Toplam
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
YILLIK GİDERLER *
Tescili yapan büro, tescili yapan eleman
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Yıllık vergi ya da harç
350 USD
Toplam
1440 USD
Toplam yekun
2420 USD

 * Birinci yıl için geçerli olan yıllık giderler şirket tescil edilirken ödenmek durumundadır ve bu giderler tescilin yapıldığı takvim yılıyla ilgili vergiyi ve tescil işlemlerini gerçekleştiren elemanın ücretini de içerir. 1440 USD her yıl ödenmesi gereken miktardır ve bu tutar şirketin tescilinin yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren şu şekilde ödenmek durumundadır.

  • İlk altı ayda tescil işlemleri yapılan şirketler, söz konusu yıl içinde en geç 1 nisana kadar.
  • İkinci altı ayda tescil işlemleri yapılan şirketler, söz konusu yıl içinde en geç 1 ekime  kadar.

2420 USD şu giderleri karşılamaktadır: 50 000 USD sermaye yekununa kadar: şirketin kurulması, yerel makamlara şirketin tescili ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutar, kayıt işlemleriyle ilgili diğer giderler, yerel temsili sağlayan büronun ve elemanın takvim yıllık ücreti, birinci yılın vergisi, belgelerin LAVECO şirketler grubuna gönderilmesinin ücreti, lüks elişi olarak hazırlanan deri dosya ki bu dosya şu belgeleri içermektedir: Tescil Belgesi, Temel Kuruluş Belgesi, Şirket Tüzüğü, ilk müdürlerin atanması belgesi, yukarıda sıralanan üç belgenin birleştirilmiş şekilde ve de uluslar arası onaylanmış hali (apostil), oturumların zabıtları, hisseler, müdür(ler)ün ve hisse sahiplerinin (ortak kayıtları) ve 2 adet şirket mührü (kuru ve ıslak olmak üzere). Bu yukarıdakilerin dışında başkaca bir gizli gider bulunmamaktadır.

İSTEĞE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN GİDERLER

Görünürdeki müdür (şahıs)
890 USD
Görünürdeki şirket sahibi
0 USD
Certificate of Incumbency
430 USD
Vekâletnamenin hazırlanması ve noter tasdiki
390 USD
Noter tasdiki ve apostil
160 USD
Certificate of Good Standing
430 USD

  Eğer bir şirketin çalışanları arasında vekâletname verilenlerin, hisse sahiplerinin, ya da mülk sahiplerinin sayısı 5 kişinin üzerindeyse bundan sonraki her şahıs için artı 100 USD hesap edilir.

Ayrıca LAVECO LTD İngiliz Virgin Adalarında kurulan ve hazır vaziyetteki şirketleri de arza sunar. Bu şirketler yeni kurulan şirketlerle aynı fiyata satılmaktadır. Halihazırda kurulmuş bulunan şirketlerin satın alınması halinde 2-3 günlük bir sürede işlemler tamamlanır. Bu konudaki ayrıntılar ve de halihazırdaki şirketlerin listesi için büromuza başvurabilirsiniz.

HAZIR ŞİRKET ÖNERİSİ

Şirket tescil kaydının yapıldığı takvim yılı ederlerini de içermek kaydıyla tescil bedeli

İngiliz Virgin adalarındaki hazır şirketin görünürdeki müdürüyle, sahibiyle ve resmi onaylı vekaletnameyi de içerir

İkinci yıldan itibaren ödenmesi gereken yıllık giderler.

Kayıt yapan büro, yerel eleman ve yıllık harçları şirketin görünürdeki müdürüyle, sahibiyle ve resmi onaylı vekaletnameyi de içerirRelated news:
Top