en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2019.03.24
HUF 0.0036
GBP 1.3277
CHF 1.0004
RUB 0.0155
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.149
CAD 0.7542
AUD 0.7105
BRL 0.2649
EUR 1.1358
Offshore sirket kurulmasi
Hong Kong
Tescil olma şekli:
Kuruluş belgesini ve şirket tüzüğünü kurucunun imzalaması gerekmektedir. Bunun ardından müdürlerin atanmasına geçilir.
Şirket türü: 
Limited şirket.
Şirketin statüsü:

Vergi yükümlülüğü taşıyan şirket

Bu konuda yasal hükümleri belirleyen şirket yasası: 
The Companies Ordinance
Şirket adının sonu nasıl olabilir: 
Limited.
Şirket adında kullanılmaması gereken kelimeler: 

Royal, Bank, Governement gibi deyimler kullanılamaz. 

Tescil işlemleri için gerekli süre:
En az  6 hafta
Müdürlerin sayısı: 
En az 1 
Ortakların sayısı:  
En az 1.
Asgari sermaye miktarı: 

En az 1 HK dolar. Azamilik konusunda bir kural yok.

Defter tutulması ya da muhasebe bildirim zorunluluğu: 

Denetlenmiş muhasebenin yıllık bazda hazırlanması gerekmektedir.

Hisse senedi tipi: 
Nama yazılı hisseler. 
Yıllık veri veya harçlar:  

416 USD

Halka açık şirketle ilgili bilgi: 

Tescilin yapıldığı bir büro, sekreter, müdürler, Temel kuruluş belgesi, ortaklar.

Şirketin gelirlerinden yararlanan şahıs: 
Belirtmek gerekmiyor.
Tescil yapılan büro: 
Yerel bir büro yasal yükümlülük.
Tescili yapan yerel sekreter/eleman: 
bir sekreter yasal yükümlülük.
İkili vergilendirmenin engellenmesine yönelik anlaşma: 

2010 yılının CXXIX yasasının öngördüğü hususlar uyarınca Macaristan Cumhuriyeti ve Hongkong arasında ikili vergilendirmenin engellenmesi hususunda anlaşma bulunmaktadır.

 

ZORUNLU GİDERLER (tescil işlemleri öncesinde yapılması gereken ödemeler)

KURULUŞ GİDERLERİ
Tescil bedeli
239 USD
Uluslararası tescil (Apostil)
160 USD
Hukuksal giderler, yazılım bedeli
70 USD
Hisselerin, zabıtların, ve kuralların yazılımı
50 USD
mühürler
50 USD
Hızlı Posta ücretleri
85 USD

Toplam

Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
YILLIK GİDERLER  *
Tescili yapan büro, tescili yapan eleman
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Yıllık vergi ve harçlar
416 USD
Annual return filing fee:
150 USD
Due diligence checking fee:  100 USD
Toplam
1566 USD
Toplam yekun
2220 USD

Birinci yıl için geçerli olan yıllık giderler şirket tescil edilirken ödenmek durumundadır

Bunu takip eden 2. yıldan itibaren yıllık 1566 USD ödenmesi gerekmektedir.
Eğer yıllık tutar ödenmeyecek olursa bu durumda şirket, şirket tescil kayıtlarından silinir.


{#Total cost Hong Kong#}
 şu giderleri karşılamaktadır:  şirketin kurulması, yerel makamlara şirketin tescili ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutar, kayıt işlemleriyle ilgili diğer giderler, yerel temsili sağlayan büronun ve elemanın takvim yıllık ücreti, birinci yılın vergisi, negatif vergi beyanının hazırlanması ve sunulması, belgelerin LAVECO şirketler grubuna gönderilmesinin ücreti, lüks elişi olarak hazırlanan deri dosya ki bu dosya şu belgeleri içermektedir: tescil belgesi  (2 adet), Kuruluş belgesi ve Kuruluş Tüzüğü (3 adet) ilk müdürlerin atanması, kuruluş toplantısının zabıtları, yukarıda sıralanan dört belgenin birleştirilmiş nüshası, noter ve uluslar arası onay (apostil) tasdikle, ortaklar toplantısının zabıtları, hisseler  ve 2 adet şirket mührü (kuru ye ıslak olmak üzere).
Bu yukarıdakilerin dışında başkaca bir gizli gider bulunmamaktadır.

 

İSTEĞE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN GİDERLER

Görünürdeki müdür
790 USD
Görünürdeki şirket sahibi
290 USD
Certificate of Incumbency
590 USD
Vekâletnamenin hazırlanması  apostil tasdikle
490 USD
Noter tasdiki ve apostil
395 USD
Certificate of Good Standing 
590 USD

Eğer bir şirketin çalışanları arasında vekâletname verilenlerin, hisse sahiplerinin, ya da mülk sahiplerinin sayısı 5 kişinin üzerindeyse bundan sonraki her şahıs için artı 100 USD hesap edilir.HAZIR ŞİRKET ÖNERİSİ

Şirket tescil kaydının yapıldığı yıl ederlerini de içermek kaydıyla tescil bedeli

Hongkong’daki  hazır şirketin görünürdeki müdürüyle, ve görünürdeki sahibiyle ve banka hesabı açılması masraflarını de içerir

İkinci yıldan itibaren ödenmesi gereken yıllık giderler.

Kayıt yapan büro, yerel eleman ve yıllık vergi ve harçları şirketin görünürdeki müdürüyle, sahibiyle ve resmi onaylı vekaletnameyi de içerir

Related news:
Top