en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2018.12.12
HUF 0.0035
GBP 1.2764
CHF 1.0064
RUB 0.015
HKD 0.128
JPY 0.0089
CNY 0.1453
CAD 0.7466
AUD 0.7212
BRL 0.2563
EUR 1.1371

Offshore sirket kurulmasi

BİRLEŞİK KRALLIK – LIMITED COMPANY 
(Limited Şirket)

Tescil olma şekli: 
Kuruluş belgesini ve Tüzük belgesini kurucunun imzalaması gerekmektedir. Kurucu gerçek ya da tüzel şahıs  şirket olabilir.
Şirket türü: 
Private Company Limited by Shares (Rt.)
Bu konuda yasal hükümleri belirleyen şirket yasası:

Companies Act 1985, Companies Act 2006 (Şirketler Sözleşmesi)

Şirket adının sonu nasıl olabilir:
Limited veya  Ltd., 
Şirket adında kullanılmaması gereken kelimeler: 
A Chamber of Commerce, Trust, Chartered, Royal, Municipal, Windsor gibi deyimler kullanılamaz. 
Tescil işlemleri için gerekli süre:  1 ay
Müdürlerin sayısı: 
En az 1 ve herhangi bir ulustan olabilir
Ortakların sayısı:  
En az 1.
Asgari sermaye miktarı:  1 GBP. En ay bir hisse senedinin olması gerekmektedir.
Defter tutulması ya da muhasebe bildirim zorunluluğu:

Yıllık muhasebe hazırlanması zorunludur

Hisse senedi tipi: 
Öncelikli, toplanabilen, tahvil edilebilen, özel tahviller.
Yıllık vergi veya harçlar:  
% 20-28 gelir vergisi 
Halka açık şirketle ilgili bilgi: 
Müdürler, kayıtın yapıldığı büro, muhasebe, sekreter
Şirketin gelirlerinden yararlanan şahıs: 

Belirtmek gerekmiyor.

Tescil yapılan büro: 

Yerel bir büro yasal yükümlülük.

Tescili yapan yerel sekreter/eleman:

bir sekreter yasal yükümlülük,ancak yerle ilgili yükümlülük yok.

İkili vergilendirmenin engellenmesine yönelik anlaşma:
ikili vergilendirmenin engellenmesi hususunda en fazla anlaşmaya İngiltere sahiptir. 

 

ZORUNLU GİDERLER (tescil işlemleri öncesinde yapılması gereken ödemeler)

KURULUŞ GİDERLERİ
Tescil bedeli
80 GBP
Uluslararası tescil (Apostil) 
125 GBP
Hukuksal giderler, yazılım bedeli
55 GBP
Hisselerin, zabıtlartın, ve kuralların yazılımı
10 GBP
Hızlı Posta ücretleri
30 GBP
Toplam:
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
YILLIK GİDERLER *
Tescili yapan büro, tescili yapan eleman
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Yıllık vergi ve harç
20-28% on profit
idari masraflar
200 GBP
Due diligence checking fee:  100 USD
Toplam:
990 GBP
Toplam yekun:
1490 GBP

 

Birinci yıl için geçerli olan yıllık giderler şirket tescil edilirken ödenmek durumundadır
Bunu takip eden ikinci yıldan itibaren yıllık 990 GBP ödenmesi gerekmektedir.Eğer yıllık tutar ödenmeyecek olursa bu durumda şirket, şirket tescil kayıtlarından silinir.

 

1490 GBP şu giderleri karşılamaktadır:  şirketin kurulması, yerel makamlara şirketin tescili ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutar, yerel büro ve elemanın bir yıllık ücreti, bir deri dosya içindeki belgeler; Kayıt tescil belgesi apostille, Temel kuruluş sözleşmesi ve Tüzük, Şirket belgesi, hisseler, kurallar, zabıtlar  2 adet şirket mührü, Bu yukarıdakilerin dışında başkaca bir gizli gider bulunmamaktadır.

 


Vekâletname Noter tasdikli

120 GBP

Certificate of Good Standing apostil

185 GBP
Apostil
165 GBP

Eğer bir şirketin çalışanları arasında vekâletname verilenlerin, hisse sahiplerinin, ya da mülk sahiplerinin sayısı 5 kişinin üzerindeyse bundan sonraki her şahıs için artı 100 USD hesap edilir.

Related news:
Top