en | hu | ru | bg | ro | tr
+36 1 456 7200

Ücretsiz danışmanlık
5 Perc Offshore
Neden LAVECO
Currency exchange rates: USD/1 unit
2019.03.24
HUF 0.0036
GBP 1.3277
CHF 1.0004
RUB 0.0155
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.149
CAD 0.7542
AUD 0.7105
BRL 0.2649
EUR 1.1358
Offshore sirket kurulmasi

BELİZE - IBC

Tescil olma şekli: 
Kuruluş belgesini ve şirket tüzüğünü bu konuda yetki sahibi olan kurucu şahsın imzalaması gerekmektedir. 
Şirket türü: 
Limited Şirket.
Şirketin statüsü: 
İnternational Bussiness Company (I.B.C.)
Bu konuda yasal hükümleri belirleyen şirket yasası: 
Common Law  İnternational Bussiness Company  Act. 1990 (Uluslar arası İş Düzenlemesi), 1990
Şirket adının sonu nasıl olabilir: 
Ltd, Limited , Incorporated, Inc. S.A. Corp, Corporation.
Şirket adında kullanılmaması gereken kelimeler: 
A Bank, Imperial, Insurance, Trust, Trustee, Chamber of Commerce, Royal 
Tescil işlemleri için gerekli süre:
2.-3 hafta.
Müdürlerin sayısı: 
en az 1 ve herhangi bir milletten olabilir.
Ortakların sayısı:   En az 1.
Asgari sermaye miktarı:  Asgari sermaye sınırlaması yok.
Defter tutulması ya da muhasebe bildirim zorunluluğu: Böyle bir yükümlülük yok. Ancak havalelerin tutulması ve bunların kayıtlara alınması zorunludur.
Hisse senedi tipi: Nama  yazılı ya da hamiline yazılı hisseler. Hamiline  hazırlanan hisselerin Belize ‘de kayıtlı bir ajans tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Yıllık veri veya harçlar:  En az 100 USD (eğer şirketi ana sermayesi 50.000 USD’ı aşmazsa) 
Halka açık şirketle ilgili bilgi: Tescili yapan büronun ve elemanın adı.
Şirketin gelirlerinden yararlanan şahıs:  Belirtmek gerekmiyor.
Tescil yapılan büro: 

Yerel bir büro vasıtasıyla tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi yasal yükümlülük.

Tescili yapan yerel sekreter/eleman:  Yerel bir sekreter veya eleman vasıtasıyla tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi yasal yükümlülük.
İkili vergilendirmenin engellenmesine yönelik anlaşma: Belize IBC’ler ikili vergilendirmenin engellenmesine yönelik sözleşme kapsamına girmiyorlar.

 

ZORUNLU GİDERLER (tescil işlemleri öncesinde yapılması gerekn ödemeler)

KURULUŞ GİDERLERİ
Tescil bedeli
200 USD
Noter işlemleri gideri
200 USD
Uluslar arası tescil (Apostil) 
110 USD
Hukuksal giderler, yazılım bedeli
100 USD
Hisselerin, zabıtların, ve kuralların yazılımı
80 USD
mühürler
50 USD
Hızlı Posta ücretleri
50 USD
Toplam
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу

 

YILLIK GİDERLER *
Tescili yapan büro, tescili yapan eleman
Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Yıllık vergi ya da harç
150 USD
Toplam
1130 USD
Toplam yekûn

 1920 USD


Birinci yıl için geçerli olan yıllık giderler şirket tescil edilirken ödenmek durumundadır ve bu giderler tescilin yapıldığı takvim yılıyla ilgili vergiyi, ve tescil işlemlerini gerçekleştiren elemanın ücretini de içerir 880 USD her yıl ödenmesi gereken miktardır ve bu tutar şirketin tescilinin yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren şu şekilde ödenmek durumundadır.

 

  • Ocak-temmuz ayları arasında tescil işlemleri yapılan şirketler, tescil işlemleri gerçekleştirilen aydan bir önceki ayın ilk gününe kadar ama en geç 1 hazirana kadar.
  • Ağustos –Aralık ayları arasında tescil işlemleri yapılan şirketler için söz konusu yılın 1 temmuzuna kadar.

 

Yıllık ödemenin yapılmaması halinde şirketler tescil kayıt listelerinden silinirler.

1920 USD şu giderleri karşılamaktadır: şirketin kurulması, yerel makamlara şirketin tescili ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutar, kayıt işlemleriyle ilgili diğer giderler, yerel temsili sağlayan büronun ve elemanın yıllık ücreti, birinci yılın vergisi, belgelerin LAVECO şirketler grubuna gönderilmesinin ücreti, lüks elişi olarak hazırlanan deri dosya ki bu dosya şu belgeleri içermektedir: Tescil Belgesi, Temel Kuruluş Belgesi, Şirket Tüzüğü, ilk müdürlerin atanması belgesi, yukarıda sıralanan üç belgenin birleştirilmiş şekilde ve de uluslar arası onaylanmış hali (apostil), oturumların zabıtları, hisseler, müdür(ler)ün ve hisse sahiplerinin (ortak kayıtları) ve 2 adet şirket mührü (kuru ye ıslak olmak üzere). Bu yukarıdakilerin dışında başkaca  bir gizli gider bulunmamaktadır.

 

İSTEĞE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN GİDERLER

Görünürdeki müdür (şahıs)
890 USD
Görünürdeki şiket sahibi
0 USD
Certificate of Incumbency
330 USD
Vekaletnamenin hazırlanması ve noter tasdiki
390 USD
ve noter tasdiki ve apostil
160 USD
Certificate of Good Standing
330 USD
Eğer bir şirketin çalışanları arasında vekâletname verilenlerin, hisse sahiplerinin, ya da mülk sahiplerinin sayısı 5 kişinin üzerindeyse bundan sonraki her şahıs için artı 100 USD hesap edilir.

 

Ayrıca LAVECO LTD Belize’de kurulan ve hazır vaziyetteki şirketleri de arza sunar. Bu şirketler yeni kurulan şirketlerle aynı fiyata satılmaktadır. Hâlihazırda kurulmuş bulunan şirketlerin satın alınması halinde 2-3 günlük bir sürede işlemler tamamlanır. Bu konudaki ayrıntılar ve de hâlihazırdaki şirketlerin listesi için büromuza başvurabilirsiniz.

 

HAZIR ŞİRKET ÖNERİSİ

Şirket tescil kaydının yapıldığı takvim yılı ederlerini de içermek kaydıyla tescil bedeli

Belize’deki hazır şirketin görünürdeki müdürüyle, sahibiyle ve resmi onaylı vekâletnameyi de içerir

 

İkinci yıldan itibaren ödenmesi gereken yıllık giderler.

Kayıt yapan büro, yerel eleman ve yıllık harçları şirketin görünürdeki müdürüyle, sahibiyle ve resmi onaylı vekaletnameyi de içerirRelated news:
Top